Специалисти, обучени в жестомимична реч

Ваня Стоилова
Специалност: Психология
ВУЗ: СУ "Св. Климент Охридски"
Допълнителна информация: angel_05@abv.bg