Специалисти, обучени в жестомимична реч

Мариана Ненчева
Специалност: Социални дейности
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: mari-annka@abv.bg