Специалисти, обучени в жестомимична реч

Михаела Йорданова
Специалност: Психология
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: m_holly2000@yahoo.co.uk