Специалисти, обучени в жестомимична реч

Филип Стоев
Специалност: Археология
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: philip@stoev.org