Специалисти, обучени в жестомимична реч

Дина Нарлиева
Специалност: Логопедия
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: ferushka@abv.bg