Специалисти, обучени в жестомимична реч

Димитрина Канева
Специалност: Специална педагогика
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: dkaneva@mail.bg