Специалисти, обучени в жестомимична реч

Гергана Пантева
Специалност: Туризъм
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: gergana.panteva@gmail.com