Специалисти, обучени в жестомимична реч

Елена Славова
Специалност: Ерготерапевт
ВУЗ: Медицински университет, София
Допълнителна информация: alena_es@abv.bg