Специалисти, обучени в жестомимична реч

Полина Карадочева
Специалност: Медицинска сестра
ВУЗ: Медицински колеж, София
Допълнителна информация: polina_karadocheva@abv.bg