Специалисти, обучени в жестомимична реч

Живко Стойков
Специалност: Живопис
ВУЗ: Национална художествена академия
Допълнителна информация: aptucta@mail.bg