Специалисти, обучени в жестомимична реч

Теодора Ангелова
Специалност: Психология
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: angelovateodora@abv.bg