Специалисти, обучени в жестомимична реч

Мария Паскова
Специалност: Медицина
ВУЗ: Медицински университет
Допълнителна информация: pashalim@abv.bg