Специалисти, обучени в жестомимична реч

Теодора Вълканова
Специалност: Психология
ВУЗ: СУ "Св. Климент Охридски"
Допълнителна информация: