Специалисти, обучени в жестомимична реч

Владислава Алексиева
Специалност: Психология
ВУЗ: СУ "Св. Климент Охридски"
Допълнителна информация: vats@abv.bg