За нас

Либералният политологичен институт (ЛПИ) е неправителствена организация, която съдейства за реализирането на националните приоритети, свързани с европейската и евроатлантическата интеграция на България, насърчава ефективното сътрудничество между институциите и структурите на гражданското общество, стимулира въвеждането на “добрите практики” в дейността на институциите и обществените организации.

ЛПИ подготвя анализи, концепции и стратегии, статии и научни публикации, семинари и конференции от национален и международен характер.

Основна цел на ЛПИ е, привличайки и подпомагайки развитието и реализацията на най-добрите и креативни млади политолози, социолози, икономисти и други специалисти в сферата на обществените науки, постепенно да се утвърди като нова, авторитетна институция в сферата на политическите идеи.

Ако и Вие проявявате интерес към дейността и целите на Либералния политологичен институт, можете да се свържете с нас от тук.