Дейности

Либерален политологичен институт и Фондация “Подкрепа на хората с увреден слух” стартират проект “НАПРАВИ ТОЗИ ЖЕСТ!” - обучение по жестомимика за студенти [11 април 2005]

Либерален политологичен институт и Фондация “Подкрепа на хората с увреден слух” стартират проект “НАПРАВИ ТОЗИ ЖЕСТ!” - обучение по жестомимика за студенти Либералният политологичен институт и фондация “Подкрепа на хората с увреден слух” обединяват усилията си, за да стартират за първи път в България като инициатива на гражданското общество обучение по жестомимика на студенти. Жестомимичната реч се различава съществено от вербалния български език. Това затруднява общуването между хората с увреден слух и чуващите. В България специалистите в различни сфери на обществения живот, владеещи жестомимика, са по-скоро изключение. На практика това ограничава достъпът на слухово-затруднените граждани до информация и до възможността да получат професионална консултация или помощ.
Проектът предвижда обучение на 40 студенти от различни специалности на столичните ВУЗ-ове. Основната цел е да се привлекат младежи, които в бъдещата си професионална практика ще общуват с хора с увреден слух, към активно участие в процеса по създаване на гостоприемна социална среда за хората с увреждания в България.Проектът има за цел да формира и база данни на сайта на ЛПИ на специалистите, по региони и професии, притежаващи комуникативни умения по жестомимика и мултиплициране на проекта и сред други целеви групи, като стъпка за утвърждаване в страната ни на добрите практики за пълноценна интеграция на хората с увреждания. Обучителите са квалифицирани преподаватели към СУ “Св. Климент Охридски”, а участниците - всеки студент, приел допълнителната жестомимиката като свое професионално и личностно предизвикателство.
Отправена е покана към Баронеса Ема Никълсън , депутат в Европейския парламент от ПГ на Алианс на либералите и демократите за Европа, да връчи сертификатите на преминалите курса на обучение. Проектът стартира в София на 12 април 2005 г. в 10.00 ч. с рекламна кампания пред четири висши учебни заведения в София (СУ “Св. Климент Охридски”, Национална художествена академия, НАТФИЗ, Медицинска академия). Екипи от доброволци, в които участват и младежи с увреден слух, ще презентира проекта по нетрадиционен начин – студентите ще бъдат поканени за кратко време да почувстват обстановката, близка до тази на хората с увреден слух.