Дейности

Стартира обучението по “Професионален мениджмънт на предизборни кампании” [20 февруари 2007]

Стартира обучението по “Професионален мениджмънт на предизборни кампании”На 19 февруари стартира първата серия от обучения по професионален мениджмънт на предизборни кампании, в която се включиха 12 бъдещи политически консултанти – студенти по политически науки от Софийския университет, Нов български университет и УНСС и млади експерти от различни области в сферата на маркетинга и връзките с обществеността. Курсът се провежда в рамките на 16 седмици и обхваща общо 32 обучителни часа. В неговите рамки ще бъдат разгледани три основни компонента на предизборния процес – същността, основните правила и конкретни техники на политическата комуникация; процесът на изграждане на положителен политически имидж; цялостната организация и управление на предизборната кампания. Всеки модул завършва с фаза, имаща практическа насоченост. В нея на базата на разрешаването на конкретни задания и казуси, ролеви игри и симулация на различни дейности от предизборния процес ще бъдат затвърдени и изпитани получените знания на обучаващите се. Основната цел на курса е да подготви професионално млади експерти, които да притежават необходимото ноу хау и практически умения, за да могат адекватно да се включат в мениджмънта и провеждането на бъдещи предизборни кампании у нас.