Дейности

Конференция “Правото на добро управление – отвъд пожеланията и декларациите (децентрализация, прозрачност, отчетност)” [30 май 2007]

Конференция “Правото на добро управление – отвъд пожеланията и декларациите (децентрализация, прозрачност, отчетност)”На 29 май, в зала 6 на НДК, се проведе конференция с участието на омбудсмана на РБългария Гиньо Ганев. В срещата взеха участие представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, на неправителствени организации и синдикални структури, кметове и областни управители, социолози, политолози, юристи и др. В нея се включи и председателят на ЛПИ, Николай Паунов.
По време на конференцията бях представени резултатите от социологически проучвания на агенциите “Ноема” и “Сова Харис” по отношение на процеса на децентрализация и разширяване на правомощията на общините. Изнесени бяха шест доклада по трите основни теми: ползите и отговорностите, които децентрализацията предоставя и изисква от представителите на местната власт; предпоставките за ефикасна антикорупционна политика и контрол върху администрацията на съдебната власт.
На форума беше представен официално и годишният доклад на институцията за 2006 г., чиято основна задача се състои в ефикасно гарантиране на правото на добро управление и добра администрация, което е прогласено в Хартата за основните права на ЕС. Основните критерии за добро управление и добра администрация са изведени и в редица други документи и актове на Съвета на Европа, ЕС, ООН и международните финансови институции. Тези критерии, гарантирани от омбудсмана към българската обществена и институционална среда и потребности в неговия документ “Политика на омбудсмана на Република България”, са основни предпоставки за формирането на компетентна и човечна администрация, работеща в услуга на гражданите и защитаваща обществения интерес:
- върховенство на закона и на правата на човека;
- прозрачност и ефективност в работата на администрацията на всички нива;
- отчетност на държавните и общинските органи;
- гаранции за гражданското участие в процеса на вземане на решения;
- равни възможности и приобщаване;
- политика на съгласието и баланса на интереси в обществото.