Дейности

Завърши курсът по професионален мениджмънт на предизборни кампании, организиран от ЛПИ [25 юни 2007]

Завърши курсът по професионален мениджмънт на предизборни кампании, организиран от ЛПИНа 11 юни 2007 бяха връчени удостоверенията на участниците в първата серия от обучения по професионален мениджмънт на предизборни кампании. В обучителния курс се включиха 11 студенти по политически науки от Софийския университет, Нов български университет и УНСС, както и млади експерти от различни области в сферата на маркетинга и връзките с обществеността - бъдещи политически консултанти. По време на обучението в рамките на 16 седмици бяха разгледани обстойно три основни компонента на предизборния процес – същността, основните правила и конкретни техники на политическата комуникация; процесът на изграждане на положителен политически имидж; цялостната организация и управление на предизборната кампания. Обучителният курс бе насочен към придобиване на практическа подготвеност за участие в реалната предизборна надпревара. В рамките на отделните модули се обърна сериозно внимание на практическата насоченост и полезност на подобно обучение - на базата на разрешаването на конкретни задания и казуси, ролеви игри и симулация на различни дейности от предизборния процес бяха затвърдени и изпитани получените знания на обучаващите се. Основната цел на курса бе да подготви професионално млади експерти, които да притежават необходимото ноу хау и практически умения, за да могат адекватно да се включат в мениджмънта и провеждането на бъдещи предизборни кампании у нас.