Дейности

ЛПИ получи грамота за утвърждаване на "добри практики" [24 януари 2008]

ЛПИ получи грамота за утвърждаване на На заключителна международна конференция на тема „Младежта мисли глобално и действа локално по въпросите на равнопоставеността на половете” Либералният политологичен институт бе награден с грамота за утвърждаване на „добра практика” в областта на равнопоставеността на половете. Основанието за това отличие бе успешната реализация на проекта „Повишаване на политическата компетентност и насърчаване участието на жените в българската политика”, осъществен с подкрепата на Европейската комисия.