Дейности

ЛПИ участва в кръгла маса на тема 'Европейска стратегия за разширяване - какво е необходимо на Балканите, за да излязат от кризата?' [17 ноември 2010]

ЛПИ участва в кръгла маса на тема 'Европейска стратегия за разширяване - какво е необходимо на Балканите, за да излязат от кризата?' ЛПИ посети кръгла маса на тема 'Европейска стратегия за разширяване - какво е необходимо на Балканите, за да излязат от кризата?' На събитието присъстваха над 60 участници от различни страни, които споделиха своите виждания по въпроса. Дискусията беше организирана от Европейската мрежа от политически фондации (ЕНоП) и НПО мрежата Solidar. Срещата се проведе в Европейския парламент в Брюксел.