Дейности

ЛПИ взе участие в публична конференция на тема „Предизвикателствата на кризата: Импулси за активно европейско гражданство“ [12 юли 2013]

ЛПИ взе участие в публична конференция на тема „Предизвикателствата на кризата: Импулси за активно европейско гражданство“ На 08 юли, в сградата на Европейския парламент в Рим, Италия, се проведе конференция, насочена към повишаване на информираността на европейските граждани относно спадащото равнище на доверие към ЕС и все по-малката ангажираност на широката общественост към европейските въпроси, в резултат на финансовата и дългова криза през последните години. Конференцията беше организирана от Европейската мрежа на политическите фондации (ENoP), в контекста на Европейската година на гражданите - 2013 г. и предстоящите избори за Европейски парламент през 2014 г.

В конференцията се включиха представители и експерти от институциите на ЕС, организациите-членки на ENoP, гражданското общество и академичните среди, занимаващи се с въпросите на ЕС като цяло и по-специално с европейското гражданство. Председателят на ЛПИ - Николай Паунов взе участие в първия панел на конференцията, в който участниците направиха опит да разкрият причините за увеличаване на негативните тенденции, свързани с европейското гражданство и да дадат насоки за разработване на стратегии за това как те да бъдат избегнати.