Дейности

ЛПИ е съорганизатор на Публична конференция на тема „Миграцията в българския контекст – местен, национален и европейски дебат [3 ноември 2014]

ЛПИ е съорганизатор на Публична конференция на тема „Миграцията в българския контекст – местен, национален и европейски дебатЕНоП е представителна платформа на 68 политически фондации от 24 европейски държави. Българските участници в нея са Институт за социална интеграция /ИСИ/ и Либерален политологичен институт.
От своето създаване през 2006-та г., мрежата се е утвърдила като добър партньор на европейските институции и важен фактор в развитието на европейската демокрация. Понастоящем ЕНоП се финансира с подкрепата на Европейската комисия в рамките на проект "Изграждане на мост към социално-политически заинтересовани страни за ефективна помощ за развитие на ЕС - засилен диалог с и в рамките на Европейската мрежа на политическите фондации".