Дейности

Конкурс за стажанти към Либерален политологичен институт [12 юли 2004]

Конкурс за стажанти към Либерален политологичен институтПрез месец май тази година Либералният политологичен институт обяви конкурс за студенти от трети и четвърти курс в бакалаварската програма и от магистърските програми на специалност “Политология” към СУ “Св. Климент Охридски” за платен стаж в рамките на три месеца.
Кандидатите представиха аналитична разработка на една от следните две теми: “Съвременните измерения на либералната политика – предизвикателства пред българския либерализъм в условията на присъединяване към Европейския съюз” и “Ролята и мястото на либерализма в българското политическо пространство на България”.
Стипендия за периода септември-ноември 2004 година и възможност да се запознае практически с дейността на института получи студентът Иван Тодоров от магистърската програма по политически мениджмънт на специалност “Политология”.