Анализи

Трeтата поравка в Българската Конституция и въпросът за депутатския имунитет [15 март 2006]

Трeтата поравка в Българската Конституция и въпросът за депутатския имунитет В началото на март 2006 г. Народното събрание прие третата поправка в българската Конституция. Тя предизвика широка дискусия в медийното и политическо пространство по въпроса за депутатския имунитет. Предвидените промени в Конституцията и възникналият скандал с народния представител от “Атака” станаха повод за изказването на радикални и популистки тези в политическото пространство относно имунитета на народните представители, които се използват умело от опозицията и са насочени срещу доверието към управляващите политически сили в страната.
Предвидените промени в чл. 70 на основния закон разширяват основанията за наказателна отговорност на народните представители. Те предвиждат възможността срещу тях да се възбужда наказателно преследване за всяко престъпление от общ характер, а не само за тежки престъпления по смисъла на Наказателния кодекс. Поправката на Конституцията е продиктувана от динамиката на политическите процеси и необходимостта от непрекъснато усъвършенстване на регулативните механизми у нас. Специално в частта й за депутатския имунитет тя се налага и като следствие на процеса на разширяваща се политическа апатия сред широки кръгове от българските граждани, продиктувана от нарастващо недоверие и протестни настроения срещу българския политически елит. В последната година в родния политически живот различни политически сили и движения се възползваха от този процес и генерираха значително обществено влияние на базата на популистки послания. Настоящото преекспониране на въпроса за парламентарния имунитет има допълнителен потенциал за мобилизиране на негативни нагласи чрез защитаването на популярно приемани тези. Това от своя страна до известна степен намалява възможността за взимането на рационално политическо решение по въпроса и заемането на такава позиция, която да изхожда от демократичните принципи на разделение на властите и в по-малка степен да се поддава на некомпетентните масови нагласи.
Промените в Конституцията не бяха подкрепени единствено от народните представители от ОДС, ДСБ и Атака. От СДС ги определиха като “козметични” и не отговарящи на нуждите на България. Най-яростни противници на депутатския имунитет остават представителите на ДСБ, според които той е привилегия, чрез която управляващите защитават личните си интереси. Широкото налагане на тези твърдения в публичното пространство в известна степен влияят негативно върху електоралните предпочитания на избирателите и създават предпоставки за дистанцирането им от политическия процес. Предлагането на тезата за пълното отпадане на парламентарния имунитет е по-скоро опит за трупане на позитиви на базата на популярно ориентирани послания.
Въпросът за типа защита на представителите на законодателната власт от евентуални своеволия от съдебната власт е решен различно в различните европейски държави. Все пак примерите за пълна липса на парламентарен имунитет в тези страни с дълга демократична традиция е нищожно малък. В следващите страници предлагаме справка за това как е решен въпросът за имунитета на членовете на националните парламенти в 25 държави от Европа (15-те стари страни-членки на ЕС, 6 от новите членове на Съюза, Румъния като бъдещ член, Турция като кандидат и Норвегия и Швейцария, като развити демокрации извън ЕС). Справката е разделена на две части, които разглеждат двата компонента (или дори отделни категории) на парламентарния имунитет – наказателната неотговорност (у нас тя е уредена в чл. 69 от Българската конституция) и наказателната неприкосновеност (в България тя е уредена в чл. 70 от Конституцията). Принципът на наказателната неотговорност най-общо се отнася до свободата на словото на парламентаристите. От своя страна принципът на наказателната неприкосновеност също така най-общо казано касае свободата от арест и съдебно преследване на депутатите.

Наказателна неотговорност на депутатите в различните европейски страни (настоящи и бъдещи членки на ЕС и държави извън него)

1. АВСТРИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет:
- Членовете (депутатите) на двете камари и местните парламенти.
Обхват - Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване за мнения и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения.
Продължителност - Ограничен до продължителността на мандата.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета - Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

2. БЕЛГИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет:
- Министри, депутати и членове на общностните и местните съвети.
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

3. ДАНИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване за мнения и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения в залата на Фолкетинг (Датския парламент).
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – Да.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Предложения за вдигане на имунитета се правят от частни лица, които желаят да възбудят дело. Предложението се гласува от парламента.

4. ФИНЛАНДИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения, поведение и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения в залата на парламента.
Продължителност – Ограничен до продължителността на мандата.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Предложения за вдигане на имунитета се правят от заинтересовани лица (полицаи, прокурори или граждани), които желаят да възбудят дело. Нужно е мнозинство от 5/6-ти за сваляне на имунитета.

5. ФРАНЦИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

6. ГЕРМАНИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет:
- Членовете на Бундестага (долната камара), без тези от Бундесрата (формалната горна камара).
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения, поведение и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения и директно свързани с тях. Важи за залата на Бундестага и за срещите на парламентарните комисии.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- В случаите на “противоконституционна клевета” или “неуважение към Бундестага” Главният прокурор или Комисията по имунитетите и правилата за действие могат да сезират парламента за гласуване сваляне на имунитет.

7. ГЪРЦИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения, поведение и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения и директно свързани с тях.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- В случай на клевета. Сваляне на имунитета чрез гласуване в парламента.

8. ИРЛАНДИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет:
- Депутатите и участниците в служебните заседания (експерти, публични служители, свидетели).
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения, поведение и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения и директно свързани с тях. Важи за залите на двете камари.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

9. ИТАЛИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения, поведение и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения и директно свързани с тях.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

10. ЛЮКСЕМБУРГ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарни задължения в залата на парламента.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

11. ХОЛАНДИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет:
- Депутатите, Министрите Държавните секретари и участниците в служебните заседания.
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения в залата на парламента.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- От 1848 г. парламентът не е участвал в процеса на разглеждане предложения за сваляне на имунитета. Ако нарушенията са извършени във връзка с изпълнението на парламентарните задължения, отсъждането е в правомощията на Върховния съд.

12. ПОРТУГАЛИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения в залата на парламента.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

13. ИСПАНИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения на територията на парламента.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

14. ШВЕЦИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване за мнения и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

15. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет:
- Членовете (депутатите) от двете камари и участниците в служебните заседания (експерти, публични служители).
Обхват:
- Депутатите са отговорни единствено по дисциплинарни мерки, наложени от Председателя/Камарата (при цензуриране и приканване към ред) и са освободени от криминално и гражданско съдебно преследване и разследване/разпит за мнения и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения в залите на парламента или на срещите на парламентарните комисии.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален:
- Само в ограничени случаи по Декрета за клевета от 1996-та от Членовете на свидетелите пред комисиите.
Процедури за сваляне на имунитета:
- След решение в съдилищата.

16. УНГАРИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите не могат да бъдат поставяни под съдебна отговорност за техни гласувания и изявления по отношение на факти или мнения, изразени по време на изпълнение на техните парламентарни задължения. Това не се отнася до случаи на клевета или обида.
Продължителност – няма информация.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Главният прокурор представя предложение за сваляне на имунитета пред председателя на парламента. Предложението се разглежда от Парламентарната комисия по имунитетите в рамките на 30 дни. Решението се взима чрез гласуване на парламента и изисква вота на 2/3 от присъстващите депутати.

17. ЛАТВИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
Имунитет срещу всякакви съдебни, административни и дисциплинарни дела и разпити за мнения и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения. Имунитетът изключва случаите на:
- Умишлено разпространение на оклеветяваща информация.
- Клевета по отношение на личния и семейния живот.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

18. ЛИТВА
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
Депутатите не могат да бъдат съдебно преследвани за речи и гласувания, извършени в парламента, с изключение на случаите на лична обида или клевета.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

19. МАЛТА
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Имунитет срещу всички граждански и криминални съдебни преследвания за думи, изречени пред парламента или написани в доклади до парламента или някоя от неговите комисии.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Председателят на парламента описва нарушения пред Комисията по привилегиите. Комисията стартира разследване дали съответният депутат е направил нарушение. Тя представя случая на парламента, препоръчвайки дали депутатът да бъде изправен пред Съда на магистратите или самия парламент ще се произнесе по случая. Парламентът упълномощава председателя да нареди изправянето на провинилия се депутат пред Съда на магистратите или решава, че депутатът ще бъде адекватно наказан чрез мъмрене от председателя.

20. ШВЕЙЦАРИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Членовете (депутатите) на двете камари..
Обхват:
- Различие между абсолютна и относителна наказателна неотговорност (absolute/relative Immunität).
Абсолютна наказателна неотговорност за мнения, изразени по време на сесиите на парламентарните комисии. Относителна наказателна неотговорност за нарушения, извършени при официалните депутатски дейности или събития. Така например клеветата, злоупотреби с власт, пасивна корупция, нарушение на парламентарните задължения, разкриване на военни тайни са изключени от обхвата на имунитета. Следенето на депутатската поща и телефонни разговори изискват съгласието на парламента.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален:
- Само имунитетът, базиран на относителната наказателна неотговорност може да бъде свален.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Това става с решение на двете камари, които могат да изправят депутата пред Федералния съд.

21. ТУРЦИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Имунитет по отношение на изявления и гласувания, изразени и извършени по време на изпълнение на парламентарните задължения вътре в сградата на парламента или повторени извън нея, дори и да са обидни и клеветнически. (Освен, ако при разследване на случая председателският състав на парламента не реши друго).
Продължителност – Постоянен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

22. СЛОВЕНИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите не носят отговорност по криминалното право за всяко изразено мнение и извършено гласуване в парламента, неговите комисии и някой от останалите му органи. Членовете на парламента са обекти на дисциплинарните мерки, предписани от неговия правилник и не са освободени от гражданска отговорност.
Продължителност – Неограничен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

23. НОРВЕГИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите се ползват с наказателна неотговорност по отношение на тяхната свобода на словото. Имунитетът покрива изявления и мнения изразени по време на дебати и написани в документи вътре и вън от Парламента. Обидите се покриват от имунитета, ако те са свързани с темата на дебата.
Продължителност – Докато парламентът е в сесия.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

24. ЧЕХИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Членовете (депутатите) на двете камари.
Обхват:
- Свобода на словото по време на изпълнение на парламентарните задължения.
Продължителност – Доживотен.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

Наказателна неприкосновеност на депутатите в различните европейски страни (настоящи и бъдещи членки на ЕС и държави извън него)

1. АВСТРИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет:
- Членовете (депутатите) на двете камари и местните парламенти.
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита срещу криминални и административни дела и срещу арести, криминални обвинения, съдебни процеси и разследвания, освен в случаите, когато депутатът е задържан на местопрестъплението (flagrante delicto).
Продължителност – Ограничен до продължителността на мандата.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Искане (молба) за съгласие за завеждане на криминално или административно дело се представя на Постоянната комисия по имунитетите преди да се потърси одобрението чрез гласуване на долната камара.

2.БЕЛГИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет:
- Министри, депутати и членове на общностните и местните съвети.
Обхват:
- Депутатите не могат да бъдат подлагани на съдебно дирене, призовавани пред съда или трибунал или арестувани, без предварителна авторизация от парламента, освен при задържане на местопрестъплението (flagrante delicto). Други разследващи действия (разпити, обиски, конфискации и др.) не изискват предварителна авторизация. Въпреки това има допълнителни процедурни гаранции (присъствието на председателя (или негов представител) на парламента, когато обиска или разпита се състои). Депутатите разполагат с защита от съдебно преследване или задържани от всякакъв тип
Продължителност – Докато парламентът е в сесия.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Искане за сваляне на имунитета се подава пред председателя на съответната камара на парламента. След разглеждането му от специална комисия или от Комисията по правосъдие към Сената, долната камара пристъпва към пленарно гласуване.

3. ДАНИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите разполагат със защита от съдебно преследване или задържане от всякакъв тип, освен в случаите, когато са задържани на местопрестъплението.
Продължителност – Ограничен до продължителността на мандата.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Предложение за сваляне на имунитета се прави от министъра на правосъдието, който го предава на парламента. След разглеждане от Комисията по ред на процедурата, парламента гласува.

4. ФИНЛАНДИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите разполагат със защита срещу арест и задържане преди започване на съдебен процес, освен в случаите, когато депутат е заподозрян със значителни доказателства за извършването на престъпление, за които минималното наказание е лишаване от свобода за най-малко 6 месеца.
Продължителност – Докато парламентът е в сесия.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Предложение за сваляне на имунитета се прави от заинтересованите лица (полицаи, прокурори), които искат да заведат дело. За сваляне на имунитета и нужно обикновено мнозинство при гласуването в парламента.

5. ФРАНЦИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита от криминални и административни дела (но не и срещу предварителни разследвания и обиски) и арести, освен в случаите, когато депутатът е задържан на местопрестъплението или се отнася до леки престъпления, свързани с данъчно облагане и граждански въпроси или окончателни присъди.
Продължителност – Ограничен до продължителността на мандата.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Предложение за сваляне на имунитета се прави от министерството на правосъдието, което го изпраща до парламента. След разглеждането му от ръководството на парламента крайното решение се взема от самия парламент.

6. ГЕРМАНИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет:
- Членовете на Бундестага (долната камара), без тези от Бундесрата (формалната горна камара).
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита срещу криминални и дисциплинарни дела (включващи предварителни разследвания и обиски) и арести, с изключение на случаите, когато депутатът е задържан на местопрестъплението или когато се отнася за граждански действия, действия, нарушаващи даден договор или подготвителни дела за налагане на лишаване от свобода по граждански съдебни процеси.
Продължителност – Ограничен до продължителността на мандата.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Искане за сваляне на имунитета може да бъде направено от редица органи, включващи главния прокурор и съдилищата. Министърът на правосъдието препраща искането до председателя на Бундестага, който го предоставя на Комисията по изборни проверки, имунитет и ред на процедурата. По предложение на Комисията се предприема гласуване в парламента.

7. ГЪРЦИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита от криминални и административни дела (но без такава срещу предварителни следствия и обиски) и арести, с изключение на случаите, когато депутатът е задържан на местопрестъплението или когато той/тя е изправена пред съда по обвинение за задлъжнялост и възстановяване на дългове.
Продължителност – Докато парламентът е в сесия.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Главният прокурор предоставя искане за сваляне на имунитета пред председателя на парламента, който го препраща към Комисията по публична администрация, законност, ред и правосъдие. След дебат в парламента се провежда тайно гласуване.

8. ИРЛАНДИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Всякаква мярка, която може да ограничи личната свобода на депутатите, когато те отиват в парламента, намират се вътре в него или се връщат от там, е забранена.
Продължителност – Ограничен до продължителността на мандата.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

9. ИТАЛИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита срещу арест, задържане, обиск, разследване, наблюдение и подслушване, освен в случаите, когато са задържани на местопрестъплението и когато съдебно постановление за арест е със задължителен характер.
Продължителност – Ограничено до неговия/нейния мандат в парламента.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Главният прокурор представя искане за сваляне на имунитета пред председателя на парламента, който го препраща към съответната камара или комисия. В рамките на фиксиран период искането се подлага на тайно гласуване в съответната камара.

10. ЛЮКСЕМБУРГ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита срещу криминални и административни дела и арести, с изключение на случаите, когато депутатът е задържан на местопрестъплението или когато се касае за леки престъпления.
Продължителност – Докато парламентът е в сесия.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Министърът на правосъдието представя искане за сваляне на имунитета на председателя на парламента, който го препраща за разглеждане на специална комисия. Искането се поставя за тайно гласуване пред парламента.

11. ХОЛАНДИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Няма парламентарен имунитет.
Обхват:
- От 1884 г. депутатите имат статуса на обикновени граждани по отношение на дела и изпълнение на присъди.
Продължителност – Няма парламентарен имунитет.
Може ли имунитета да бъде свален – Няма парламентарен имунитет.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Няма парламентарен имунитет.

12. ПОРТУГАЛИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита от криминални и административни дела (но без такава срещу предварителни следствия и обиски) и арести, с изключение на случаите, когато депутатът е задържан на местопрестъплението или ако предполагаемото престъпление се наказва с повече от три години лишаване от свобода.
Продължителност – Докато парламентът е в сесия.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Компетентните власти представят искане за сваляне на имунитета пред председателя на парламента, който го препраща за разглеждане от специална комисия. Искането се подлага на гласуване от парламента.

13.ИСПАНИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита от криминални и административни дела и арести, с изключение на случаите, когато депутатът е задържан на местопрестъплението.
Продължителност – Ограничен до продължителността на мандата.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Председателят на Върховния съд представя искане за сваляне на имунитета към председателя на парламента, който я препраща към съответната комисия от долната камара или сената. В рамките на фиксиран срок искането се подлага на тайно гласуване в съответната камара. Ако искането не се подложи на гласуване или не бъде взето решение до 60 дни от подаването му, то се счита за отхвърлено.

14. ШВЕЦИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Депутати.
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита от криминални и административни дела (но без такава срещу предварителни следствия и обиски) и арести, с изключение на случаите, когато депутатът е задържан на местопрестъплението, както и ако предполагаемото престъпление се наказва с повече от две години лишаване от свобода или ако самият депутат се признае за виновен.
Продължителност – Докато парламентът е в сесия.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Главният прокурор или всяко лице, което желае да възбуди дело, представя искане пред парламента. Решението за свалянето на имунитета изисква мнозинство от 5/6 от гласуващите.

15. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет - Членовете на двете камари.
Обхват:
- Имунитет срещу арестуване и задържане за всички граждански действия. Този имунитет обаче почти няма практически ефект, защото има твърде малко граждански съдебни процеси, при които даден човек може да бъде задържан.
Продължителност – До 40 дни след всяко прекратяване на парламентарна сесия или разпускане на парламента.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Никакви, при положение, че имунитетът не може да бъде свален.

16. УНГАРИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита от криминални и административни дела (но без такава срещу предварителни следствия и обиски) и арести. В случаите, когато депутатът е задържан на местопрестъплението, той може да бъде арестуван, но искане за сваляне на имунитета му трябва да бъде направено възможно най-скоро след това.
Продължителност – Няма информация.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Главният прокурор представя предложение за сваляне на имунитета пред председателя на парламента. В случаите на задържане на местопрестъплението предложението трябва да бъде направено без забавяне. Предложението се разглежда от Парламентарната комисия по имунитетите в рамките на 30 дни. Решението се взима чрез гласуване на парламента и изисква вота на 2/3 от присъстващите депутати.

17. ЛАТВИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите разполагат със защита от съдебно преследване или задържане от всякакъв тип, освен в случаи, когато са задържани на местопрестъплението.
Продължителност – Докато парламентът е в сесия.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- В случай на задържане на местопрестъплението ръководството на парламента трябва да бъде информирано за депутатския арест в рамките на 24 часа. На следващото заседание парламентът решава дали депутатът да остане задържан или да бъде освободен. Между отделните сесии ръководството на парламента взима решение за свалянето на депутатския имунитет.

18. ЛИТВА
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите разполагат със защита от съдебно преследване или задържане от всякакъв тип, освен в случаи, когато са задържани на местопрестъплението.
Продължителност – Докато парламентът е в сесия.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- В случай на задържане на местопрестъплението Главният прокурор трябва да уведоми парламента за ареста на депутата възможно най-скоро. Парламентът взима решение дали депутатът ще остане задържан или да бъде освободен. Главният прокурор прави предложение за сваляне на имунитет. Назначава се специална комисия за разглеждане на предложението и изслушване на обвинения депутат. На следващото заседание на парламента се взима решение за депутатския имунитет, след като комисията е представила своето заключение и проекторезолюция. Свалянето на имунитета се приема от обикновено мнозинство.

19. МАЛТА
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Имунитет срещу арест за граждански дългове, при условие че те не са плод на измама или по някакъв начин в нарушение на криминалното право.Освен в този случай, депутатите не се ползват с наказателна неприкосновеност. Когато член на парламента извърши престъпление той бива съден като обикновен гражданин.
Продължителност – Докато парламентът е в сесия.
Може ли имунитета да бъде свален – НЕ.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Депутатите нямат имунитет, базиран на наказателна неприкосновеност.

20. ШВЕЙЦАРИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Членовете (депутатите) на двете камари.
Обхват:
- Депутатите не могат да бъдат подлагани на съдебно преследване за нарушения несвързани с техните официални дейности без съгласието на камарата, към която принадлежат, освен по собствено съгласие или когато са задържани на местопрестъплението.Престъпления и нарушения, извършени от депутат по време на сесия на парламента попадат под юрисдикцията на Федералния съд (Швейцарския върховен съд).
Продължителност – Докато парламентът е в сесия.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- Предложение за сваляне на имунитет пред съответната камара.

21. ТУРЦИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Депутати.
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита срещу извършване на разпити, арести, задържания и съдебни процеси за всичко актове извършени преди и след избори, с изключение на случаите, когато са задържани на местопрестъплението за престъпления, наказващи се с тежки присъди или когато самото разследване е започнало преди изборите.
Продължителност – Ограничен до продължителността на мандата.
Може ли имунитета да бъде свален – ДА.
Процедури за сваляне на имунитета:
- В случай на задържане на местопрестъплението при нарушения, наказващи се с тежки присъди или когато се докаже, че разследването е започнало преди изборите, компетентните власти информират парламента. Депутатът обаче може да изтърпи своята присъда в края на мандата. В случай, че той бъде преизбран парламентът трябва да вземе решение за изкарването на нов мандат на поста. В останалите случаи: Главният прокурор прави предложение до председателя на парламента чрез министъра на правосъдието. Предложението се разглежда последователно от “подготвителна комисия”, състояща се от петима членове и от Комисията по конституционни въпроси и правосъдие, които представят своят общ доклад на заседание на парламента. Ако решението на комисиите препоръчва сваляне на имунитета, то се гласува на заседание на парламента.

22. СЛОВЕНИЯ
Лица, които се ползват с парламентарен имунитет – Членовете (депутатите) на двете камари.
Обхват:
- Депутатите се ползват със защита от криминални и административни дела (но без такава срещу предварителни следствия и обиски) и арести, с изключение на случаите, когато депутатът е задържан на местопрестъплението, ако предполагаемото престъпление се наказва с повече от пет години лишаване от свобода или ако самият депутат не се признае за виновен.
Продължителност – Ограничен до про

Тема
» Политика
» Икономика
» Гражданско общество

Търсене