Анализи

Кой празнува Деня на Европа [9 май 2007]

Кой празнува Деня на Европа На 9-ти май Европа отбелязва своя празник. За България това e първият 9-ти май като пълноправен член европейското семейство. Зад празненствата за Деня на Европа стоят определени ценности: свобода, демокрация и върховенство на закона, взаимно уважение и споделена отговорност, благоденствие и сигурност, толерантност и съпричастност, справедливост и солидарност.

За да празнуваме нещо е необходимо да се идентифицираме с ценностите, които то носи в себе си. Денят на Европа е удобен повод да си зададем въпроса има ли българинът европейска идентичност. За съжаление за по-голямата част от нас отговорът е по-скоро не. Нито декларациите на Народното събрание, нито концертите под егидата на министър-председателя могат да направят от нас европейци. Идентичност трудно може да бъде създадена чрез символно конструиране, наложено отгоре. Идентичност се създава чрез всекидневно участие в практики, които постоянно да препотвърждават нейните значения, а не чрез еднократни актове на церемониалност, които остават някак външни, а нейните значения като че ли се разбират само от тези, които ги произвеждат.

За нашето общество денят на Европа ще престане да бъде официозна формалност, когато започне да усеща в ежедневието защитата на своите интереси. Денят ще изпълни значението си на празник тогава, когато без чувство за малоценност сравняваме доходите си с тези на другите европейци. Понятия като демокрация и върховенство на закона ще получат смисъл, когато започнем да усещаме, че дадена публична услуга не е функция на “правилни” лични контакти или на икономически аргументи. Ще припознаем реалностите на толерантността и съпричастността, когато гражданското общество започне да се обединява не само зад медийно провокирани каузи. Взаимно уважение и споделена отговорност ще престанат да бъдат само хубави думи, когато започнем да усещаме, че не само слушаме Брюксел, но и от там ни чуват. Иначе понятието Европа ще остане без съдържание или в най-добрия случай ще функционира просто като средство за легитимация на политическите елити.

Страхил Делийски

Очакваме вашите мнения и коментари по темата във формата ни за обратна връзка, която можете да откриете в секция ‘За нас’ на интернет страницата ни

Тема
» Политика
» Икономика
» Гражданско общество

Търсене