Анализи

Лозунгите на кампанията за европейските избори в България [16 май 2007]

Лозунгите на кампанията за европейските избори в България Намираме се в последната седмица от кампанията за избори за български евродепутати. Специалистите по електорално поведение твърдят, че именно това е периодът, в който колебаещите се гласоподаватели правят своя електорален избор, като този избор е по-скоро емоционален, а не е резултат от рационално тълкуване на програмите на политическите сили. Голяма част от това, което политическите сили желаят да ни съобщят, се съдържа в мотото/слогана на кампанията. Мотото е максимално кратко обръщение към избирателя, издържано в духа на корпоративната реклама, чиято цел е да остане в съзнанието на аудиторията и да провокира по ефективен път определено политическо поведение. В следващите редове ще направим опит за кратък коментар на известните в медийното пространство слогани на участниците в изборите. Интересът е насочен върху емоциите и асоциациите, които образите и посланията в тях провокират, мотивацията за избор на конкретните послания и аудитория, към която са насочени.

НДСВ
„Европейското лице на България.”
Тук акцентът е върху топонима България, но присъства и европейското измерение. Лицето се отнася до видимото, до това, което е представително и престижно /”Европа ни познава”/. Кара избирателят да си припомни ролята на партията в процеса на евроинтеграция. В същото време партията директно рекламира себе си чрез самоописание на своя корпоративният образ, което изразява желание за налагане на определена, европейска идентичност. Както и при ПЕС, мотото е насочено към много широк кръг потенциални гласоподаватели.


ДПС
„Разумът побеждава”

Призив към хладнокръвие, рационалност и избор лишен от емоционалност. Стимулира идентифицирането на получателя на съобщението с позитивна психологическа характеристика, каквато е разумността, а защо не и рационалността / „Който е рационален, ще ни разбере и ще победи”/. Слоганът може да бъде тълкуван като контрапункт на емоционалния начин, по който образът на партията се възприема сред по-голямата част от българите. Има пряко назоваване на победата, което внушава чувството за състезание и противопоставяне /мобилизиращи функции /, но в същото време и за самочувствие и надмощие. Вероятно чрез отказът от употребата на атрибути на национална /България/ или цивилизационна символика /Европа/ се цели от една страна универсалност на посланието, а от друга намаляване на риска от противоречиви асоциации. Аудиторията на подобно мото излиза далеч извън традиционния електорат.


РЗС
„За медиците в Либия. Против политическата мафия”

Силно емоционално послание. Откриваме идентификация с популярна медийна и обществена кауза/медиците в Либия/, което очевидно цели популяризиране на образа на партията. Стремеж за дистанция от политическия елит и създаване на усещане за алтернативност. Използването на популярния политически образ „политическа мафия” цели да предизвика негативни емоции. Слоганът е насочен към т.нар „отрицателен/протестен вот”.


Платформа Европейски Социалисти (БСП, ДСХ)
„Европа за теб”

Абревиатурата на коалицията „ПЕС” е алюзия с партия на европейските социалисти и внушава наднационална принадлежност. Много вероятно е да се търси контрапункт на устойчивия образ на „нереформираната комунистическа партия”. Акцентът върху Европа показва, че топонимът е употребен със значението на нещо желано, на някаква крайна цел и в този смисъл е зареден с ценностно съдържание. Слоганът звучи като директно предложение /„ Ние ти предлагаме Европа”/ и издава силно самочувствие. Обръщението е към всеки лично / за теб/ и се използва, за да предизвика „скъсяване на дистанцията” и доверие. Слоган, който не сегментира избирателите.

ДСБ
„За силна България в Европа”

Прави впечатление присъствието на два топонима, като акцентът е върху България. Името Европа като че ли не носи ценностно съдържание, а по-скоро маркира политическа територия. В този пункт разликата с мотото на ПЕС е очевидна. Въпреки че не сегментира аудиторията, слоганът е апел към националната патриотична чувствителност. “Силна България” е и част от наименованието на партията, като целта вероятно е не толкова самореклама и постигане на по-голяма степен на разпознаваемост, колкото демонстрация на самочувствие и стабилна идентичност.


Коалиция Български Социалдемократи (КБСД)
„Твоят глас в Европа”

Отново откриваме топонима Европа като неговото значение е някъде между това в слоганите на БСП и ДСБ. Европа е носител на позитивни ценностни идентификации, но акцентът е върху способността и желанието за представителство на отделния гражданин /Като гласуваш за нас, ще присъстваш в Европа”/. За разлика от ДСБ, внушението за значимост и равнопоставеност е на индивидуално равнище. Отново имаме обръщение към отделната личност /твоят глас/ , което цели да скъси дистанцията и да внуши доверие. Липсва корпоративна идентичност, което отваря слогана към широки кръгове от аудиторията.СДС
„ Виж напред. Има защо”

Мотото директно извиква асоциации за перспектива, стреми се да вдъхне оптимизъм. В същото време звучи като обръщение към публика, преживаваща някакво разочарование. Алюзията с популярния рефрен от песните на СДС в началото на промените в България „Вдигни очи, виж този свят...” навежда на мисълта , че в случая може да става въпрос за някакво припомняне. Липсата на европейския контекст говори за акцент върху самопредставянето. Обръщение, насочено най - вече към избирателите на „старото” СДС.


ССД
„Софиянски знае как”

Това е мото, в което е персонализиран водачът на листата. Мотивацията е за „мажоритарен вот”. Разчита се на разпознаваемостта на образа на бившия кмет на София и това донякъде ограничава потенциалната аудитория на посланието. Слоганът търси внушение за компетентност и експертиза.


ГЕРБ
“С вас сме по-силни”

За разлика от БСП, КБС и СДС, обръщението е към множеството /с вас/. Създава се чувство за принадлежност към една голяма общност. Внушението е за самочувствие и политическа мощ /”Елате при нас, ние сме силни”/. Мото, в което не е заложена спецификата на контекста на изборите. Както и при СДС и ДПС, липсва европейска символика. За партия в своята политическа младост е обясним акцентът върху самопредставянето. Така конструиран, слоганът е насочен към широка аудитория.


АТАКА
“Стига турско робство, ние сме европейци, а не анадолци”

Силно емоционално послание, което се опира на спомена за болезнено национално преживяване /турско робство/. Мобилизацията се извършва чрез провокация на негативни емоции. Слоганът е конструиран чрез противопоставяне на идентичности /европейци – анадолци/ и възпроизвежда някакъв възрожденски патос, който кореспондира с корпоративния образ на АТАКА. Това е и послание към промяна чрез негативно дефиниране на настоящето. Интересното в случая е, че е използвано „ние сме европейци” /за сметка на българи/ , което прави посланието комуникативно и за аудитория извън традиционните избиратели на партията.

Страхил Делийски

Очакваме вашите мнения и коментари по темата във формата ни за обратна връзка, която можете да откриете в секция ‘За нас’ на нашата интернет страница

Тема
» Политика
» Икономика
» Гражданско общество

Търсене