Европейски съюз

Малта:

Малтийският парламент (House of representatives)
Председател: Едуард Фенех-Адами
Членове: 65


Парламентарна група Националистическа партия
Брой депутати 33
Информация за партията Националистическата партия (Partit Nazzjonalista) е основана от д-р Фортунато Миззи през 1880 г. като анти-реформистка партия, противопоставяща се на данъчното облагане постановено то Британските колониални власти и предприетите от тях мерки за англиканизация на образователната и правната система на Малта. Наличието на италиански бежанци от Рисоржименто-то като членове на партията, й придават либерален конституционалистки характер и про-италиански позиции, които се подържат до Втората световна война.
През 1990 малтийското правителство формално подава кандидатурата на страната за членство в Европейската общност. Предлаганата широкообхватна програма за либерализация на икономиката и развиване на обществени инвестиции от страна на Националистическата партия водят до голяма изборна победа през 1992. Партията губи следващите избори през 1996, но съставения кабинет е нестабилен и след 22 месеца пада от власт. Националистическата партия печели предсрочните избори през 1998, изборна победа, която се повтаря през 2003 в последствие на успешното приключване на преговорите с ЕС и приемането на страната за пълноправен член на Съюза.

n/a

Парламентарна група Малтийска работническа партия
Брой депутати 30
Информация за партията Работническата партия (Partit Laburista) е основната опозиционна партия в Малта.
Партията е основана през 1921, веднага след като Малта получава право на самоуправление.
Настоящ лидер на партията е Алфред Сант. Работническата партия управлява страната от 1996 до 1998. Политическата сила защитава идеята за по-слаба намеса на Католическата църква в управлението, а след 1958, по-слаба намеса от страна на Великобритания въвътрешната политика на Малта. Освен това партията защитава икономическа политика базирана на правата на работниците и синдикатите. На изборите през 2004 нейни представители заеха 3 от общо петте места определени за Малта в Европейския парламанет.Там депутатите от Малтийската работническа партия са част от парламентарната група на Партията на европейските социалисти.
n/aеднокамарен парламент
фракция: 65
Председател:


фракция Националистическа партия
сенатори 0
фракция Малтийска работническа партия
сенатори 0