Галерия

На 18-ти февруари в Пловдив беше проведен първият семинар по проект

На 18-ти февруари в Пловдив беше проведен първият семинар по проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
Галерия
На 18-ти февруари в Пловдив беше проведен първият семинар по проект

На семинара взеха участие представители на изпълнителната и законодателната власт на централно и местно ниво, на неправителствените организации, сериозно ангажирани с джендър тематика, на синдикатите...

...както и представители на местния неправителствения сектор, медии и бизнес среди.

Семинарът в Пловдив е част от проект

Семинарът в Пловдив е част от проект

Откриване на семинара от Николай Паунов, председател на Либералния политологичен институт и Евелина Стоянова, ръководител на проекта.

Откриване на семинара от Николай Паунов, председател на Либералния политологичен институт и Евелина Стоянова, ръководител на проекта.

Откриване и приветствие към участниците от Гергана Грънчарова, заместник-министър на външните работи

Откриване и приветствие към участниците от Гергана Грънчарова, заместник-министър на външните работи

Станимира Хаджимитова, директор на фондация “Джендър проект в България” представи концептуалната рамка на значението на равнопоставенстта на половете и обоснова необходимостта от участието на

Татяна Кметова, изпълнителен директор на Центъра за изследвания и политики за жените, разгледа политиките по равнопоставеност на половете в Европейския съюз, както и изискванията на ООН и други международни институции в тази област.

Държавната политика по равнопоставеността на жените и мъжете беше представена от Лилия Абаджиева, държавен експерт в Министерството на труда и социалната политика, Секретар на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС

Заместник-кмета на град Пловдив, Константин Писков, разгледа статистиката за женското представителство в политиката и управлението на местно ниво.

Лилия Вълчева, заместник председател на сдружение “Обществен женски парламент – 21 век” към КНСБ запозна аудиторията със стратегията на социалните партньори за насърчаването на равенството между мъжете и жените.

Тенденции и практики при участието на жените в българския парламентарен живот бяха разгледани от Петя Гегова, народен представител от НДСВ.

Заместник-председателят на парламентарната комисия по евроинтеграция Мария Ангелиева представи темата за на публичния образ на жените-политици при заемането на висши политически постове и по време на политически кампании.

Сред участниците на семинара беше и Деница Димитрова, народен-представител от НДСВ.

Мирослава Чантова от Фондация за грижи в общоността “Дива” – Пловдив завърши програмата на семинара с разглеждане на въпроса за взаимоотношенията в семейството и влиянието им върху обществената роля на жената.

По време на дискусията участниците изложиха своите становища по отношение на участието на жените в политиката. На снимката Себихан Мехмед, кмет на Крумовград.

По време на дискусията участниците изложиха своите становища по отношение на участието на жените в политиката. На снимката генерал-майор Нонка Матова.