Галерия

На 20 март в Стара Загора се проведе вторият семинар в рамките на проект

На 20 март в Стара Загора се проведе вторият семинар в рамките на проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
Галерия
На 20 март в Стара Загора се проведе вторият семинар в рамките на проект