Списание

Брой № 1 (юни 2004)
Съдържание:
Първи брой Списание “2007”


Въведение

Съдържание

Представяне на темата на броя

Рубрика: “Тема на броя”

“Либерализмът: теория и практики”

Политическият живот на една идея

Развитие на либералната мисъл в икономиката

Либералните идеи в България: традиция и съвремие

Рубрика: “На фокус”

Изстраданият либерализъм. Българският опит – статия на министър-председателя на България Симеон Сакскобургготски, публикувана в книгата “Либерализмът в Европейския съюз”, посветена на 25-та годишнина на партия ЕЛДР

Членството на България в Европейския съюз и НАТО ще предостави възможност на либералната политика да реализира потенциала си – интервю с първия заместник-председател на партия НДСВ и вицепремиер Пламен Панайотов

Рубрика : “Либерална Европа”

Европейските либерални приоритети за политически сезон 2004-2009

Европейска либерална демократическа и реформаторска партия

Рубрика: “Ексклузивно за “2007”

Обединена Европа е основната мисия на либералните демократи – интервю с председателя на Европейския парламент Пат Кокс

Рубрика: “Европейски либерални практики”

Партия “Прогресивни демократи” – ключът към “ирландското чудо”

Какво се крие зад ирландското чудо и приложим ли е ирландският икономически модел в България?

Рубрика : “2007” представя...

Анализ на консервативната, социалистическата и либералната парадигма (Вернер Хойер)

Ралф Дарендорф на седемдесет и пет години

Рубрика: “Партньорства”

Партньорството между държавните институции и неправителствените организации е основополагащо за развитието на гражданското общество
– интервю на “2007” с Татяна Тодорова, председател на фондация “Подкрепа на хората с увреден слух”

Брой № 1 (юни 2004)
Изтегли Изтегли
................................................

Брой № 2 (ноември 2004)
Съдържание:
Тема на броя: Жените в политиката
Съдържание

Либерализмът: теория и практики:
Пътят към равенството. Генезис на движението за права на жените и женската еманципация

На фокус:
Жените в политиката – български контекст и европейски перспективи

Корнелия Пипер
Генерален секретар на немската Свободна демократическа партия – либерали (FDP)

Екслузивно за списание “2007”:
Корнелия Пипер: В ЕС трябва да има повече жени със самочувствие

Либерален Свят:

Участието на жените в политиката във факти и цифри

Представителство на жените в националните парламенти – глобални тенденции

Ексклузивно за списание“2007”:

Лауреатката на Нобeлова награда за мир за 2003 г. - Ширин Ибади вдъхновява жените по света в борбата за равните им права

Европейски либерални практики;

Равни възможности за мъжете и жените: либералната перспектива
(Документ приет на конгреса на Европейската либерална демократическа и реформаторска партия (ЕЛДР) в Бат (Великобритания) на 17 октомври 2002 г.)

“2007” представя:
Жените лидери в света днес
Младите надежди

Партньорства:

“Жените са достойни конкуренти в политиката”
Снежина Чипева, председател на Женска либерална мрежаРазширение:
Конкурс за стипендианти на Либералния политологичен институт:
Съвременни измерения на либералната политика – предизвикателства пред българския либерализъм в условията на присъединяване към Европейския съюз
Брой № 2 (ноември 2004)
Изтегли Изтегли
................................................

Брой № 0 (май 2005)
Съдържание:
СВОБОДА И СИГУРНОСТ
(специално издание по случай 53-тия Конгрес на Либералния интернационал, София, 12 -14 май)

Съдържание

Теория и практики:
Европейската интеграция в областта на Свободата и Сигурността във факти и дати
На фокус:
53 Конгрес на Либералния интернационал в София
Лица от 53-ия Конгрес на Либералния интернационал

Ексклузивно за списание “2007”:
Лидерът на Европейските либерали и демократи в Европейския парламент –
Греъм Уотсън по въпросите на Свободата и Сигурността
Либерална Европа:
Свобода и сигурност. Либералната перспектива - Даниел Танахатое, Политически съветник, Европейска либерална демократическа и реформаторска партия

Либерални позиции:
Либерализъм, свобода и сигурност
Брой № 0 (май 2005)
Изтегли Изтегли
................................................

Брой № 3 (май 2005)
Съдържание:
Тема на броя - Модерното образование

Процесът от Болоня и предизвикателствата пред България в контекста на общоевропейската образователна система

Икономически и финансови аспекти на модернизацията в образованието

Студентски кредити – ефективен начин за финансиране на висшето образование?

Бъдещето на образователната политика, насочена към гражданите на Европейския съюз

Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)

“Модернизацията на образованието е един от най-значимите политически въпроси днес” – интервю с Даниел Вълчев

Образованието – политически приоритет на НДСВ до 2010 година

“Една от целите на модернизацията на образованието е до 2010 година в България да бъдат положени основите на т. нар. икономика на знанието” – интервю с Татяна Калканова

2005 Европейска година на демократичното гражданство чрез образование

Компютърните технологии в българското средно образование

България в европейското пространство на “учене през целия живот”

Международна стандартна класификация на образованието (MCKO)

Нова разширена Европа, отворена към поданиците си и към света

Извъневропейски образователни структури – японската образователна система

Англосаксонският модел на обучение
Брой № 3 (май 2005)
Изтегли Изтегли
................................................

Брой № 5 (май 2006)
Съдържание:
Брой 1, 2006 – търсете в разпространителската мрежа.
Либералният политологичен институт търси диструбутори на настоящия брой в градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и др. Информация за връзка с нас може да откриете в секция 'Контакти'.

Тема на броя: Терористи или борци за свобода?

Теория и практики
Европейският съюз в борбата с тероризма

Тероризмът и модерните технологии

Екслузивно за списание “2007”
Веселин Близнаков, министър на отбраната на Република България:
Тероризмът е противоположност на всички ценности на либералните демокрации

Либерална Европа
Как ЕС се справя с тероризма
Гиис де Врийс, европейски координатор по въпросите на борбата с тероризма

Ислямът в Европа. Възможен ли е “европейски ислям”?
Ислямът в Европа – няколко примера
Сепаратизмът в Европа
Случаят “Падания”
ЕТА:”Ако покажеш, че кръвопролитието е необходимо, си осигуряващ почти пълно морално оправдание”
Терористи или борци за свобода?

Поглед извън Европа – китайския сепаратизъм
Брой № 5 (май 2006)
Изтегли Изтегли
................................................