Специалисти, обучени в жестомимична реч

Либерален политологичен институт и Фондация “Подкрепа на хората с увреден слух” реализираха проект “НАПРАВИ ТОЗИ ЖЕСТ!” - обучение по жестомимика за студенти. В рамките на проекта 40 студенти от различни столични висши учебни заведения бяха обучени в комуникативни умения по жестомимична реч. Една от целите на инициативата бе изготвяне на база от данни на младите специалисти от различни области, които в бъдеще със своите професионални умения и познание по жестомимика могат да са в помощ на хората с увреден слух. Предлагаме ви списък на първите студенти обучени в жестомимична реч по проекта на Либерален политологичен институт и Фондация “Подкрепа на хората с увреден слух: