Специалисти, обучени в жестомимична реч

Анна Динчева Динчева
Специалност: Педагогика
ВУЗ: СУ "Св. Климент Охридски"
Допълнителна информация: