Специалисти, обучени в жестомимична реч

Ваня Вълканова Стоилова
Специалност: Психология
ВУЗ: СУ "Св. Климент Охридски"
Допълнителна информация: [email protected]