Специалисти, обучени в жестомимична реч

Мариана Христова Ненчева
Специалност: Социални дейности
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: [email protected]