Специалисти, обучени в жестомимична реч

Филип Димитров Стоев
Специалност: Археология
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: [email protected]