Специалисти, обучени в жестомимична реч

Дина Николова Нарлиева
Специалност: Логопедия
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: [email protected]