Специалисти, обучени в жестомимична реч

Димитрина Каменова Канева
Специалност: Специална педагогика
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: [email protected]