Специалисти, обучени в жестомимична реч

Гергана Пантева Пантева
Специалност: Туризъм
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: [email protected]