Специалисти, обучени в жестомимична реч

Елена Георгиева Славова
Специалност: Ерготерапевт
ВУЗ: Медицински университет, София
Допълнителна информация: [email protected]