Специалисти, обучени в жестомимична реч

Полина Минкова Карадочева
Специалност: Медицинска сестра
ВУЗ: Медицински колеж, София
Допълнителна информация: [email protected]