Специалисти, обучени в жестомимична реч

Радка Иванова Лазарова
Специалност: Медицина
ВУЗ: Медицински университет, София
Допълнителна информация: