Специалисти, обучени в жестомимична реч

Живко Стойков Стойков
Специалност: Живопис
ВУЗ: Национална художествена академия
Допълнителна информация: [email protected]