Специалисти, обучени в жестомимична реч

Теодора Бориславова Ангелова
Специалност: Психология
ВУЗ: СУ “Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: [email protected]