Специалисти, обучени в жестомимична реч

Мария Илиева Паскова
Специалност: Медицина
ВУЗ: Медицински университет
Допълнителна информация: [email protected]