Специалисти, обучени в жестомимична реч

Стойчо Вълчев Михов
Специалност: Етнология
ВУЗ: СУ "Св. Климент Охридски"
Допълнителна информация: