Специалисти, обучени в жестомимична реч

Радослава Владимирова Беева
Специалност: Логопедия
ВУЗ: СУ "Св. Климент Охридски"
Допълнителна информация: