Специалисти, обучени в жестомимична реч

Владислава Алексиева Алексиева
Специалност: Психология
ВУЗ: СУ "Св. Климент Охридски"
Допълнителна информация: [email protected]