Специалисти, обучени в жестомимична реч

Александър Наталиев Миланов
Специалност: Социални дейности
ВУЗ: СУ ”Св. Климент Охридски”
Допълнителна информация: