Либерален тест

Искаш по-добро образование? Пътува ти се из Европа? Противник си на глобализацията? Или си по-скоро защитник на алтерглобализацията? Политиката ти се струва досадно боричкане на интереси? Политиката е загуба на време или е една от най-важните човешки дейности? Смяташ, че обществото се крепи на спазване на реда и изпълняване на социалните задължения? Или по-скоро мислиш, че обществото е плод на договор, сключен от свободните индивиди, за да бъдат спазвани по-добре техните права?... Въпросите са многобройни!

Нашият тест – без да бъде тенденциозен – дава възможност да прецениш бързо къде стоиш в политическия спектър и да научиш нещо повече за идеите, които споделяш. Целта ни е да доближим посетителите на нашия сайт – независимо от това какви политически позиции имат – колкото се може повече до либерализма.

Нашият либерален тест е изграден на основата на “Политическият компас” тест, базиран върху т.нар. "Cultural Theory”, развита от британската антроположка Мери Дъглас. Той е насочен основно към младите хора, които все още не са определили ясно своите обществено-политически предпочитания . За това и стилът на обяснение е неформален, а обръщението е «ти».

Точен тест за оценка на собствените политически идеи

1. Не е честно някои хора да притежават повече от други, без изобщо да са го заслужили. Какво като имат богати родители! По-добре е държавата да се грижи за това да няма социално неравенство.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!
2. Обикновено не ме интересува нищо повече от моето лично удобство. Но все пак май то не е толкова важно, колкото цялостното благоденствие на обществото, в което живея.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

3. Направо ми се повдига от тези, които мислят винаги само за себе си. Ако се грижехме повече за по-слабите, човечеството щеше да е на по-добър хал.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

4. Не ми говорете, че всеки се развива сам и независимо от другите. Според мен прогресът е резултат само от съвестните усилия на обществото.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

5. Аз сам решавам какво да правя с живота си. Изобщо не съм съгласен държавата или пък някой друг да се разпорежда с него.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

6. Тия, дето си мислят, че могат да крадат, независимо то целите им, са мошенници.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

7. Това, което в една демокрация решава мнозинството, не е винаги непременно правилно. Дори понякога мнозинството греши! Ето защо трябва някой да контролира тези решения, иначе може да стане опасно.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

8. Тези, които имат финансова възможност, трябва да могат да си позволят по-добро здравно осигуряване и по-качествено образование. Защо трябва да се срамуват, че са по-богати?!
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

9. Според мен е много удобно, че повечето от важните решения в моя живот се вземат от други хора вместо от мен: от родителите ми, от правителството, от църквата и т.н.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

10. На хората изобщо не им пука за планетата. Секат гори, замръсяват въздуха. Ако не предприемем спешно нещо човечеството направо ще си загине.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

11. Според мен ако няма една силна ръка, която да контролира хората, по-силните ще унищожат по-слабите и навсякъде ще настъпи хаос. Хората имат нужда от авторитет, който да ги ръководи, иначе се чувстват загубени.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

12. Защо да не дадем на някой умен и готин човек повече власт?! Защо са ни повече политици, те само се карат помежду си. Трябва ни един, който да има най-много власт и да взема правилните за всички решения.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

13. Добре, че имам право да избирам начина си на живот. Мисля, че не е честно да ме карат да следвам някакви си традиции.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

14. Според мен по принцип хората могат мирно да съжителстват заедно и да подобряват съвместно условията си на живот.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

15. Традициите не са това, което бяха! Днес имам право свободно да избирам религията си, дори и националната си принадлежност. В края на краищата това е въпрос на лично решение.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!

16. Сред хората не съществува естествен авторитет, който те винаги да могат да следват. Благодарение на нашия разум можем да се съмняваме във всичко.
Да, точно така е!
Да, но ...
По-скоро не съм съгласен.
Що за глупост!